Sóng hài trong điện tử và kỹ thuật điện là những tần số là bội số của tần số cơ bản. Mỗi sóng hài được đặc trưng bởi hai yếu tố chính: bậc sóng hài và biên độ sóng hài.

  1. Bậc sóng hài: Sóng hài cơ bản (số bậc 1) là tần số chính của dạng sóng. Sóng hài bậc 2 là tần số gấp đôi tần số cơ bản, sóng hài bậc 3 là gấp ba, và cứ như vậy. Những bậc sóng hài này tạo ra những biến đổi trên dạng sóng gốc, làm cho nó trở nên không còn tinh khiết.
  2. Biên độ sóng hài: Đây là độ lớn của sóng hài đó. Biên độ càng lớn, tác động của sóng hài đó lên dạng sóng tổng thể càng lớn.

Sóng hài cấp cao có biên độ thường nhỏ hơn so với sóng hài cấp thấp. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa bậc sóng hài và biên độ sóng hài không phải luôn là tuyến tính hoặc cố định, mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như thiết kế hệ thống, tải, và nhiều yếu tố khác.

Việc giảm thiểu sóng hài là một yếu tố quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất của hệ thống điện và giảm thiểu sự tiêu hao năng lượng không cần thiết.