Cường độ dòng điện là gì?

Cường độ dòng điện là một đại lượng đặc trưng cho độ mạnh hay yếu của dòng điện, số lượng điện tử đi qua tiết diện của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. Nếu như dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn và ngược lại.

Công thức tính cường độ dòng điện

Công thức tính cường độ dòng điện (I) dựa trên lượng điện tích (Q) chuyển động qua một tiết diện dây dẫn trong một khoảng thời gian nhất định (t) là:

I = Q / t

Trong đó:

  • I là cường độ dòng điện (đơn vị: Ampere, A)
  • Q là lượng điện tích đi qua mạch điện (đơn vị: Coulomb, C)
  • t là khoảng thời gian (đơn vị: giây, s)

Công thức này cho thấy cường độ dòng điện tỷ lệ với lượng điện tích chuyển động và tỷ lệ nghịch với thời gian.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta có một mạch điện, trong đó lượng điện tích Q = 30 Coulomb (C) chuyển động qua một tiết diện dây dẫn trong khoảng thời gian t = 10 giây (s). Hãy tính cường độ dòng điện (I) trong mạch này.

Áp dụng công thức:

I = Q / t

Chúng ta có:

I = 30 C / 10 s

I = 3 A

Vậy, cường độ dòng điện trong mạch này là 3 Ampere (A).

Dụng cụ đo cường độ dòng điện

Dụng cụ đo cường độ dòng điện thường được gọi là ampe kìm hoặc ampe kế. Có hai loại ampe kìm phổ biến là ampe kìm thông thường và ampe kìm số:

  1. Ampe kìm thông thường (Analog Clamp Meter): Loại này sử dụng một kim chỉ để hiển thị giá trị cường độ dòng điện trên một vạch chia tỷ lệ. Các giá trị được đọc trực tiếp trên vạch chia của ampe kìm.
  2. Ampe kìm số (Digital Clamp Meter): Loại này sử dụng một màn hình số (thường là màn hình LCD) để hiển thị giá trị cường độ dòng điện. Ampe kìm số thường có độ chính xác cao hơn so với loại thông thường và có thêm các tính năng như đo điện áp, điện trở, tần số,…

Cách sử dụng ampe kìm:

  • Bước 1: Chọn chế độ đo cường độ dòng điện (AC hoặc DC) và đặt ampe kìm ở mức đo phù hợp (nếu cần).
  • Bước 2: Mở kìm của ampe kìm và đặt chúng quanh dây dẫn mà bạn muốn đo cường độ dòng điện. Chú ý chỉ đặt kìm quanh một dây dẫn, không đặt quanh cả hai dây điện.
  • Bước 3: Đọc giá trị cường độ dòng điện hiển thị trên màn hình hoặc vạch chia của ampe kìm.

Ampe kìm là một dụng cụ hữu ích cho các kỹ sư, kỹ thuật viên, và người sửa chữa thiết bị điện tử, vì nó cho phép đo cường độ dòng điện mà không cần phải ngắt kết nối mạch điện.