Máy biến dòng điện là gì?

Máy biến dòng điện hay còn gọi BI, TI, CT là một loại thiết bị điện dùng để biến đổi dòng điện lớn ở phía mạch sơ cấp về các dòng điện thứ cấp tiêu chuẩn 1A, hoặc 5A dùng cho mục đích bảo vệ và đo lường. Đồng thời các máy biến dòng còn làm nhiệm vụ cách ly giữa mạch sơ cấp có dòng điện lớn, điện áp cao khỏi mạch bảo vệ ở phía thứ cấp. Điều này cho phép chế tạo theo qui chuẩn các thiết bị bảo vệ và đo lường, cũng như các thiết bị tự động khác.

Máy biến dòng điện
Hình ảnh: Máy biến dòng điện

Các yêu tố cần lưu ý khi chọn máy biến dòng BI, TI, CT

 • Ứng dụng để đo lường hay bảo vệ.
 • Tuân theo các tiêu chuẩn IEC, hay ANSI/IEEE.
 • Số lượng cuộn dây.
 • Giá trị định mức cuộn thứ cấp.
 • Tỉ số biến đổi.
 • Điện áp định mức.
 • Tải và độ chính xác của BI.

Máy biến điện áp là gì?

Máy biến điện áp hay còn gọi BU, VT, PT làm nhiệm vụ biến đổi điện áp cao phía sơ cấp xuống điện áp thứ cấp tiêu chuẩn 100V hoặc 110V để dùng cho mục đích bảo vệ và đo lường, đồng thời cách ly các thiết bị ở mạch thứ cấp khỏi điện áp cao phía sơ cấp.

Máy biến điện áp
Hình ảnh: Máy biến điện áp

Các yếu tố cần quan tâm khi lựa chọn máy biến điện áp BU, VT, PT

 • Ứng dụng để đo lường hay bảo vệ.
 • Tuân theo các tiêu chuẩn IEC, hay ANSI/IEEE.
 • Cấp điện áp, mức độ cách điện.
 • Giá trị điện áp định cao áp và hạ áp.
 • Tỉ số biến đổi.
 • Hệ số điện áp định mức (VF).
 • Tải và độ chính xác của BU.

Kết luận

Qua các thông tin trong bài viết trên, hy vọng mang đến nhiều kiến thức hữu ích về máy biến dòng và máy điện áp đến bạn. Chúc bạn thành công!

Xem thêm: