A9F74110 MCB 1P 10A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

113.700 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74110
Dòng IC60N
Số cực 1P
Dòng định mức 10A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74110
A9F74110 MCB 1P 10A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

113.700