A9F74116 MCB 1P 16A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

113.700 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74116
Dòng IC60N
Số cực 1P
Dòng định mức 16A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74116
A9F74116 MCB 1P 16A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

113.700