A9F74125 MCB 1P 25A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

113.700 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74125
Dòng IC60N
Số cực 1P
Dòng định mức 25A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74125
A9F74125 MCB 1P 25A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

113.700