A9F74132 MCB 1P 32A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

135.900 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74132
Dòng IC60N
Số cực 1P
Dòng định mức 32A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74132
A9F74132 MCB 1P 32A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

135.900