A9F74150 MCB 1P 50A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

191.400 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74150
Dòng IC60N
Số cực 1P
Dòng định mức 50A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74150
A9F74150 MCB 1P 50A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

191.400