A9F74163 MCB 1P 63A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

191.400 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74163
Dòng IC60N
Số cực 1P
Dòng định mức 63A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74163
A9F74163 MCB 1P 63A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

191.400