A9F74210 MCB 2P 10A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

310.000 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74210
Dòng IC60N
Số cực 2P
Dòng định mức 10A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74210
A9F74210 MCB 2P 10A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

310.000