A9F74232 MCB 2P 32A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

310.000 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74232
Dòng IC60N
Số cực 2P
Dòng định mức 32A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74232
A9F74232 MCB 2P 32A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

310.000