A9F74240 MCB 2P 40A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

374.600 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74240
Dòng IC60N
Số cực 2P
Dòng định mức 40A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74240
A9F74240 MCB 2P 40A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

374.600