A9F74250 MCB 2P 50A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

552.200 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74250
Dòng IC60N
Số cực 2P
Dòng định mức 50A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74250
A9F74250 MCB 2P 50A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

552.200