A9F74263 MCB 2P 63A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

552.200 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74263
Dòng IC60N
Số cực 2P
Dòng định mức 63A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74263
A9F74263 MCB 2P 63A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

552.200