A9F74306 MCB 3P 6A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

471.700 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74306
Dòng IC60N
Số cực 3P
Dòng định mức 6A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74306
A9F74306 MCB 3P 6A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

471.700