A9F74316 MCB 3P 16A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

471.700 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74316
Dòng IC60N
Số cực 3P
Dòng định mức 16A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74316
A9F74316 MCB 3P 16A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

471.700