A9F74325 MCB 3P 25A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

471.700 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74325
Dòng IC60N
Số cực 3P
Dòng định mức 25A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74325
A9F74325 MCB 3P 25A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

471.700