A9F74340 MCB 3P 40A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

552.200 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74340
Dòng IC60N
Số cực 3P
Dòng định mức 40A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74340
A9F74340 MCB 3P 40A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

552.200