A9F74363 MCB 3P 63A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

777.000 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74363
Dòng IC60N
Số cực 3P
Dòng định mức 63A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74363
A9F74363 MCB 3P 63A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

777.000