A9F74420 MCB 4P 20A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

710.400 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74420
Dòng IC60N
Số cực 4P
Dòng định mức 20A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74420
A9F74420 MCB 4P 20A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

710.400