A9F74425 MCB 4P 25A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

710.400 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74425
Dòng IC60N
Số cực 4P
Dòng định mức 25A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74425
A9F74425 MCB 4P 25A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

710.400