A9F74432 MCB 4P 32A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

801.900 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74432
Dòng IC60N
Số cực 4P
Dòng định mức 32A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74432
A9F74432 MCB 4P 32A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

801.900