A9F74440 MCB 4P 40A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

904.600 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74440
Dòng IC60N
Số cực 4P
Dòng định mức 40A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74440
A9F74440 MCB 4P 40A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

904.600