A9F74463 MCB 4P 63A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

1.201.500 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F74463
Dòng IC60N
Số cực 4P
Dòng định mức 63A
Dòng cắt ngắn mạch 6kA
A9F74463
A9F74463 MCB 4P 63A 6kA dòng IC60N Schneider Electric

1.201.500