A9F84110 MCB 1P 10A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

205.300 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84110
Dòng IC60H
Số cực 1P
Dòng định mức 10A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84110
A9F84110 MCB 1P 10A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

205.300