A9F84116 MCB 1P 16A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

205.300 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84116
Dòng IC60H
Số cực 1P
Dòng định mức 16A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84116
A9F84116 MCB 1P 16A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

205.300