A9F84120 MCB 1P 20A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

205.300 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84120
Dòng IC60H
Số cực 1P
Dòng định mức 20A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84120
A9F84120 MCB 1P 20A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

205.300