A9F84132 MCB 1P 32A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

205.300 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84132
Dòng IC60H
Số cực 1P
Dòng định mức 32A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84132
A9F84132 MCB 1P 32A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

205.300