A9F84140 MCB 1P 40A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

252.500 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84140
Dòng IC60H
Số cực 1P
Dòng định mức 40A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84140
A9F84140 MCB 1P 40A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

252.500