A9F84150 MCB 1P 50A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

338.500 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84150
Dòng IC60H
Số cực 1P
Dòng định mức 50A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84150
A9F84150 MCB 1P 50A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

338.500