A9F84163 MCB 1P 63A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

338.500 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84163
Dòng IC60H
Số cực 1P
Dòng định mức 63A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84163
A9F84163 MCB 1P 63A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

338.500