A9F84210 MCB 2P 10A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

688.200 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84210
Dòng IC60H
Số cực 2P
Dòng định mức 10A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84210
A9F84210 MCB 2P 10A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

688.200