A9F84216 MCB 2P 16A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

688.200 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84216
Dòng IC60H
Số cực 2P
Dòng định mức 16A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84216
A9F84216 MCB 2P 16A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

688.200