A9F84220 MCB 2P 20A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

688.200 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84220
Dòng IC60H
Số cực 2P
Dòng định mức 20A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84220
A9F84220 MCB 2P 20A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

688.200