A9F84225 MCB 2P 25A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

779.700 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84225
Dòng IC60H
Số cực 2P
Dòng định mức 25A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84225
A9F84225 MCB 2P 25A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

779.700