A9F84232 MCB 2P 32A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

779.700 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84232
Dòng IC60H
Số cực 2P
Dòng định mức 32A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84232
A9F84232 MCB 2P 32A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

779.700