A9F84240 MCB 2P 40A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

860.200 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84240
Dòng IC60H
Số cực 2P
Dòng định mức 40A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84240
A9F84240 MCB 2P 40A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

860.200