A9F84250 MCB 2P 50A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.165.500 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84250
Dòng IC60H
Số cực 2P
Dòng định mức 50A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84250
A9F84250 MCB 2P 50A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.165.500