A9F84263 MCB 2P 63A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.165.500 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84263
Dòng IC60H
Số cực 2P
Dòng định mức 63A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84263
A9F84263 MCB 2P 63A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.165.500