A9F84306 MCB 3P 6A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.068.300 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84306
Dòng IC60H
Số cực 3P
Dòng định mức 6A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84306
A9F84306 MCB 3P 6A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.068.300