A9F84310 MCB 3P 10A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.068.300 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84310
Dòng IC60H
Số cực 3P
Dòng định mức 10A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84310
A9F84310 MCB 3P 10A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.068.300