A9F84316 MCB 3P 16A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.068.300 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84316
Dòng IC60H
Số cực 3P
Dòng định mức 16A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84316
A9F84316 MCB 3P 16A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.068.300