A9F84325 MCB 3P 25A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.171.000 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84325
Dòng IC60H
Số cực 3P
Dòng định mức 25A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84325
A9F84325 MCB 3P 25A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.171.000