A9F84332 MCB 3P 32A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.171.000 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84332
Dòng IC60H
Số cực 3P
Dòng định mức 32A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84332
A9F84332 MCB 3P 32A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.171.000