A9F84340 MCB 3P 40A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.304.200 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84340
Dòng IC60H
Số cực 3P
Dòng định mức 40A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84340
A9F84340 MCB 3P 40A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.304.200