A9F84350 MCB 3P 50A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.787.100 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84350
Dòng IC60H
Số cực 3P
Dòng định mức 50A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84350
A9F84350 MCB 3P 50A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.787.100