A9F84363 MCB 3P 63A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.787.100 

Hãng Schneider Electric
Mã sản phẩm A9F84363
Dòng IC60H
Số cực 3P
Dòng định mức 63A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9F84363
A9F84363 MCB 3P 63A 10kA dòng IC60H Schneider Electric

1.787.100