A9N18357 MCB 1P 80A 10kA dòng Acti9 Schneider

740.400 

Hãng Schneider
Mã sản phẩm A9N18357
Dòng Acti9
Số cực 1P
Dòng định mức 80A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9N18357
A9N18357 MCB 1P 80A 10kA dòng Acti9 Schneider

740.400