A9N18358 MCB 1P 100A 10kA dòng Acti9 Schneider

799.400 

Hãng Schneider
Mã sản phẩm A9N18358
Dòng Acti9
Số cực 1P
Dòng định mức 100A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9N18358
A9N18358 MCB 1P 100A 10kA dòng Acti9 Schneider

799.400