A9N18361 MCB 2P 80A 10kA dòng Acti9 Schneider

1.551.700 

Hãng Schneider
Mã sản phẩm A9N18361
Dòng Acti9
Số cực 2P
Dòng định mức 80A
Dòng cắt ngắn mạch 10kA
A9N18361
A9N18361 MCB 2P 80A 10kA dòng Acti9 Schneider

1.551.700